Změna a podpora

27. listopadu 2021

Po 29 ročnících Saských českých dnů orientačního běhu dojde v příštím roce ke změně v čele akce. Volker Ender chce předat žezlo Peteru Kudraßovi. V rámci přípravy na nadcházející sezónu již byly s podporou Consulting Härtelt GmbH vytyčeny první směry.

Dnes je těžké přesně říci, kolik vydání měl Volker na starosti. V každém případě toho bylo hodně spojené s velkou zodpovědností rok co rok vše řídit spořádaně a své nároky na krásné a náročné soutěže sladit s rámcovými podmínkami úřadů, firem či soukromých osob. Pozice ředitele je tedy plná odpovědnosti a koordinačních schopností, aby se kola v různých dílčích oblastech točila. Spolu se všemi členy klubu a pomocníky založil Volker v posledních desetiletích jednu z největších akcí v orientačním běhu v Německu a také nastavil nová měřítka. Je tedy více než pochopitelné, že zde bylo přání tuto odpovědnost trochu předat a v následujících dvou letech zásadními hlasy více podpořit z pozadí.

Peter Kudraß je již řadu let zapojen do procesů jako vedoucí klubu SG Zittau Süd a stejně jako Volker je velmi dobře propojen v německo-českém pohraničí. Jako ředitele již v minulosti působil jako zastupitel. V kombinaci se zavedenými strukturami a rostoucím počtem členů a příznivců pořádajících klubů orientačního běhu s důvěrou vzhlížíme k dalšímu ročníku SAXBO.

Postenstandort zur SAXBO