Úspěšný (dočasný) areál pevných kontrol

1. června 2021

Tak pozitivní recenze na naši nabídku treninku u Forsthaus v Lückendorfu jsme nečekali. Kromě mnoha orientačních běžců využila možnost hledat kontroly v Žitavských horách aždo 30. května i řada dalších outdoorových sportovců.

Festpostennetz

 

Mohli jsme tak inspirovat pro orientační běh například zástupce místních lyžařských klubů, horské služby, spolkové policie a žitavských sportovních klubů. Vzhledem k velké oblibě čtyř nabízených kurzů uvažujeme o tom, že bychom v budoucnu nabízeli podobné dočasné nebo stálé nabídky v Žitavských horách.

Poté, co byla mezitím ukončena nabídka, jsme začali aktivně plánovat soutěže SAXBO. V současné době stále probíhá koordinace s dalšími kluby orientačního běhu v Sasku a České republice, aby se termíny nepřekrývaly. Výsledky brzy zveřejníme.