Dětská nabídka pro SAXBO

14. února 2021

Mladíci vždy hráli ústřední roli na sasko-českých orientačních dnech. Široká škála aktivit pro děti také dává rodičům příležitost zapojit se do jejich soutěže uvolněně.

Orientační běhy pro děti jsou dnes nabízeny na mnoha akcích. V rámci SAXBO existují různé možnosti.

Například mladí lidé, kteří se dosud nezaregistrovali v žádné kategorii, se mohou tradičně účastnit dětských OL samostatně nebo s někým jiným bez registrace.

Současně existuje mateřská škola, kde je možné předat potomky a starat se o ně v několika jazycích. Jazyky se v současnosti pohybují od němčiny po češtinu, angličtinu až po italštinu (podle potřeby). K dispozici je také široká škála aktivit pro děti.

Přímá železnice zároveň umožňuje individuální start, aby se rodiče s dětmi mohli v případě potřeby navzájem koordinovat.

Které nabídky pro děti v roce 2021 mohou zcela záviset na dalším procesu infekce a sportovním nebo právním rámci.

V každém případě byla technologie a možné koncepty testovány individuálně s mladými lidmi.

Kinder OL