historie zavodu saxbo

K sasko-českých dnům orientačního běhu se váže celá řada mýtů a příběhů.

Spojovacím prvkem byla vždy touha se společně představit při orientačním běhu v regionu s přeshraničním přesahem.

Team zur SAXBO

Týmová práce pro SAXBO, Fotograf: Jürgen Döring

Ještě před první během do SAXBO se setkali orientační běžci z Německa a České republiky ke společným aktivitám. Při podzimním orientačním běhu na začátku 90.let tvořil vstupní poplatek chmelový studený nápoj. Účastníci dokonce tehdy přijeli několika autobusy, aby absolvovali orientační běh v regionu a vyměnili si zkušenosti s podobně smýšlejícími lidmi.

První oficiální SAXBO se konaly v roce 1993. Podle myšlenky Miroslava Horčáka bylo cílem zorganizovat „běh bez hranic“. Na této dvoudenní akci startovalo 664 účastníků pokaždé jeden den v České republice a Německu.

V roce 1995 pak mnoho národních běžců z Norska, Dánska, Maďarska, Polska, České republiky a Německa využilo závody jako přímou přípravu na mistrovství světa v srpnu v Detmoldu. Na startovní listině se nacházela taková jména jako Petter Thoresen, Carsten Jørgensen, Rudolf Ropek, Katalin Oláh, Tenna Norgaard nebo Raghnild Bente Andersen. Startovalo celkem 873 účastníků z 12 zemí.

Erlebnis SAXBO

Společný zážitek SAXBO, Fotograf: Daniel Härtelt

V roce 1997 bylo poprvé od obou příhraničních orgánů získáno zvláštní povolení, které umožnilo českým startérům cestovat do Jonsdorfu pěšky přes „zelenou hranici“. V době, kdy Česká republika nebyla ani v EU, běželo v SAXBO 919 účastníků.

V roce 2000 si pak cestu do SAXBO našlo 970 účastníků. Nemálo z nich bralo běhy jako přípravu na německé mistrovství klasických dálek, která se konalo v Oybině na konci roku.

Saxbo in den ersten Jahren

Centrum soutěže a předání cen SAXBO, Fotograf: Thomas Wagner

V roce 2006 to byla vůbec poprvé skutečně přeshraniční soutež. Od závodního centra v Lückendorfu byla hranice několikrát překročena ve tříetapovém orientačním běhu. U příhraničních orgánů obou zemí proto muselo být požádáno o zvláštní povolení.

Od té doby bývá do soutěže přijato až 1000 registrací.

V roce 2019 byla poprvé ve výsledkové listině zlomena hranice 1000. Závodů ve skalních oblastech kolem Lückendorfu si užilo celkem 1045 orientačních běžců.

S trochou štěstí se nám podařilo pokračovat v tradici i v koronových letech 2020 (420 účastníků v Lückendorfu) a 2021 (390 účastníků v Jonsdorfu a 612 účastníků v Chrastavě) a nabídkách bezplatných tréninků.

Na 30. ročník v roce 2022 nakonec v lesních oblastech u Liberce a Jonsdorfu startovalo kolem 850 běžců.

S mistrovstvím Německa ve sprintu a ve sprintové štafetě v Žitavě a národním bodovaným během na dlouhé trati v Jonsdorfu byl 31. ročník SAXBO 3denní akcí, ve které se konaly celkem 4 závody. Téměř 1500 účastníků se vydalo na lesní etapu.

[T-Shirts]


Kinder zur SAXBO

Dětská nabídka v SAXBO, Fotograf: Daniel Härtelt